OMI-Doktorn bedriver diagnostik och behandling av smärttillstånd och funktionsnedsättelse i rörelseapparaten.

Kliniken inriktar sig särskilt mot besvär i axlar, knä och höft men diagnosticerar och behandlar även besvär från hälsena, fot, hand och armbåge.

Ytterligare diagnoser som OMI-Doktorn behandlar

 

OMI-Doktorn erbjuder behandling av kronisk ländryggssmärta med utstrålning i benen, t.ex. spinal stenos och långvariga ischiasbesvär.

 

OMI-Doktorn erbjuder konservativ behandling av spinal stenos i ländryggen med epiduralbehandling. Detta kan vara ett alternativ för patienter som inte kan opereras av medicinska skäl, eller inte vill bli opererade. Långvariga ischiasbesvär orsakade av diskbråck lämpar sig också för denna typ av behandling.

Epiduralbehandling är en väl utprövad teknik som har praktiserats sedan mer än 100 år tillbaka.

 

Förutsättning för epiduralbehandling är att diagnosen är konfirmerad med MR (Magnet-Kamera-Undersökning).

 

Behandlingen ger hos många god smärtlindring redan efter en behandling men behöver oftast upprepas var 6:e - 12:e månad för att förbli smärtfri.

 

 

 

 

 

 

 

OMI-Doktorn

(Orthopaedic Medicine International)

 

Ortopedisk Medicin i Stockholm City